Interessante feiten over de Armeense taal

De oude Armeense taal is waarschijnlijk rond 1000 voor Christus ontstaan, maar er zijn geen schriftelijke documenten uit de tijd voordat het christendom werd geïntroduceerd. In de 7e eeuw voor Christus had het Armeens de oudere talen van het historische Armenië verdrongen. Rond het jaar 406 na Christus ontwikkelde de Armeense monnik en geleerde Mesrop een alfabet met 38 letters, waarvan de hoofdletters nog steeds in gebruik zijn. In de 5e eeuw na Christus ontstond een rijke Armeense literatuur. De geschreven taal van deze periode bleef de literaire taal tot de 19e eeuw. De gesproken taal ontwikkelde zich in deze periode zelfstandig. 
 
De Armeense taal is een Indo-Germaanse taal, die lange tijd als een Iraans dialect werd beschouwd, omdat het veel leenwoorden uit het Iraanse taalgebied (Parthiaans, Midden-Perzisch, Perzisch) heeft overgenomen. Tegenwoordig is de Armeense taal verdeeld in twee taalgroepen, het Oost-Armeens en het West-Armeens. Oost-Armeens is de officiële taal in Armenië en wordt ook gesproken in Iran, Georgië en Rusland. West-Armeens wordt voornamelijk gesproken door ballingen in de VS en Libanon. 
 
Het totaal aantal sprekers is ongeveer 6,7 miljoen, waarvan er momenteel ongeveer 3 miljoen in Armenië wonen. 
 
Het Armeens heeft veel hard klinkende combinaties van medeklinkers. Zowel de Oud Armeniërs als de Nieuw Armeniërs hebben een ingewikkeld declinatiesysteem met zeven gevallen. Ook is er geen grammaticaal geslacht van de zelfstandige naamwoorden. Voor de Tweede Wereldoorlog werden in Armenië ongeveer 50 dialecten gesproken. De oude complexe werkwoordsvormen van deze verschillende dialecten werden vervangen door nieuwe vormen die het gebruik van hulpwerkwoorden vereisen. De aanvoegende wijs van het oud-Armeens bestaat niet meer. In grammaticale termen had het Oud-Armeens veel gemeen met het Grieks, terwijl het Nieuw-Armeens, na eeuwen van geografische nabijheid van het Ottomaanse Rijk, een aantal grammaticale eigenaardigheden van het Turks heeft overgenomen (bv. postposities in plaats van preposities). 
 
Met de Armeense Express Cursus Sprachenlernen24 leert u de belangrijkste zinnen van de Armeense taal. De cursus Armeense Express is ontworpen om u de belangrijkste woordenschat voor uw reis te geven. Of verras uw vrienden en kennissen uit Armenië met een paar woorden Armeens.